Zamknij okno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Wersja do druku Drukuj dokument

Ogłoszenie o zamówieniu: Nazwa zadania : Dostawa aparatu do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej w Mogilnie"Nr sprawy : 21ADZspzoz2020

Ogłoszenie o zamówieniu : Nazwa zadadnia : dostawa aparatu do znieczuleń na potrzebySamodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Mogilnie Nr sprawy : 21ADZspzoz2020

Załączniki

SIWZ (16.6MB)    
Zał nr 1 Formularz ofertowy (1) (24.4kB)    
Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (27.6kB)    
Zał nr 3 Oswiad-z-art-25a-ust-1-uPzp-podst-wykluczenia (25.6kB)    
Zał nr 3a Oswiad-z-art-25a-ust-1-uPzp-warunki-udzialu (21.5kB)    
Zał nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (32.5kB)    
Zał nr 5 Umowa dostawy wzór (1) (101kB)    
Źródło informacji:
Piotr Jakubowski
Data wytworzenia:
2020-10-13 13:42:38
Data publikacji:
2020-10-13 13:49:49
Ostatnia zmiana:
2020-10-13 13:50:03