Zamknij okno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Wersja do druku Drukuj dokument

Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa zadania : Roboty budowlane pn. "Przebudowa i modernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie" Numer sprawy : 19RBZOLspzoz2020

Ogłoszenie o zamowieniu Nazwa zadania Roboty budowlane pn. " Roboty budowlane pn. " Przebudowa i modernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie " Numer sprawy 19RBZOLspzoz2020

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (209.2kB)    
SIWZ (13.6MB)    
Zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu I robót (PFU) (819kB)    
Zał nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu II robót ( dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę) (14.7MB)    
Zał nr 2 - Formularz ofertowy (257.5kB)    
Zał nr 3 i 3a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (245.5kB)    
Zał nr 4 i 4a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (235kB)    
Zał nr 5 - Wykaz osób (428kB)    
Zał nr 6 - Wykaz robót (233.5kB)    
Zał nr 7 - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej (232kB)    
Zał nr 8 Umowa I zakres wzór (282.5kB)    
Zał nr 9 Umowa II zakres wzór (419kB)    
Źródło informacji:
Piotr Jakubowski
Data wytworzenia:
2020-12-22 09:55:42
Data publikacji:
2020-12-22 10:06:57
Ostatnia zmiana:
2020-12-22 10:07:20